Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: June 2014

Här mer info om projektet vi fick stöd f

Här mer info om projektet vi fick stöd för att gå vidare med och som bygger på den kunskap och kompetens vi och våra samarbetspartner (reningsverken och KTH) redan har inom området.
http://ow.ly/yvQay

Missa inte!! Östersjöseminarium 2 oktobe

Missa inte!! Östersjöseminarium 2 oktober. Mycket spännande diskussioner utlovas! Åtgärdsarbete, innovation och samverkan för en hållbar Östersjöregion.
http://ow.ly/yu42F

Här kan du läsa om ett viktigt projekt s

Här kan du läsa om ett viktigt projekt som vi driver tillsammans med Stockholm Vatten på vår FoU-anläggning Hammarby Sjöstadsverk och som ska ge en bättre avloppsvattenrening i Stockholm. Notera att det finns en länk till en sammanställning av de första resultaten också. Räcker inte det, ta kontakt!
http://ow.ly/yqdBg

Tillsammans med våra samarbetspartner SV

Tillsammans med våra samarbetspartner SVAB, SYVAB, Tekniska verken i Linköping och KTH har vi fått stöd från HaV/Svenskt vatten för att använda våra kunskaper för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra fokusämne. Medans projektet i Linköping, som ägs av Tekniska verken, kretsar kring tester med en Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten vid Nykvarns reningsverk, så tar projektet med våra andra partner ett helhetsgrepp kring problematiken genom Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen för implementering i alla slags reningsverk.

IVL med ett nytt projekt som ska minska

IVL med ett nytt projekt som ska minska utsläppen från enskilda avlopp