Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: August 2014

Världens största MBR-anläggning – Nej, i

Världens största MBR-anläggning – Nej, inte har vi den på IVL men den kommer till Stockholm och baseras på gemensamma pilotförsök med SVAB på Hammarby Sjöstads­verket. Mer här: http://ow.ly/Ay49i

Read about an investigation on the fate

Read about an investigation on the fate of silver nanoparticles in WWTP carried out at the R&D-facility Hammarby Sjöstadsverk
http://ow.ly/zUz0b