Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: September 2014

Svenskt Vatten AB SVU-rapport C IVL2014-

Svenskt Vatten AB SVU-rapport C IVL2014-B2208: Mikroskopiska skräppartiklar
Läs bl.a. att MBR-piloten på Sjöstadsverket reducerade mängden till en tiondel jämförd med övriga ARV.
http://ow.ly/BXMjB

Cirkulation – VA-tidskriften Vägen framå

Cirkulation – VA-tidskriften
Vägen framåt för svensk slamhantering
Slamhanteringen står inför förändringar. Inte minst på grund av de ökade, dock ibland oförenliga, kraven …
http://ow.ly/BSPYM

IVL och KTH fördjupar samarbetet om fram

IVL och KTH fördjupar samarbetet om framtidens vattenrening
Samarbetet ska nu utvecklas ytterligare runt den gemensamma pilot- och forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.
http://ow.ly/BCe8e

Det börjar hända nåt! Sedan 4 år tillbak

Det börjar hända nåt! Sedan 4 år tillbaks har vi jobbat med innovativa reningslinjer inom ReUse-projektet på Sjöstadsverket som möjliggör återanvändning av avloppsvatten till olika ändamål och som samtidigt ger en lägre miljöpåverkan än “traditionell” rening av avloppsvatten. För mer info, ta kontakt med oss!
http://ow.ly/BpPka

”Avloppsslam kan hota hälsan” – Dagens M

”Avloppsslam kan hota hälsan” – Dagens Medicin
Även om kanske inte alla håller med om detta så visar det att det finns frågetecken och därmed behövs bättre lösningar. Kolla med oss!
http://ow.ly/B8duO