Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Det börjar hända nåt! Sedan 4 år tillbak

Det börjar hända nåt! Sedan 4 år tillbaks har vi jobbat med innovativa reningslinjer inom ReUse-projektet på Sjöstadsverket som möjliggör återanvändning av avloppsvatten till olika ändamål och som samtidigt ger en lägre miljöpåverkan än “traditionell” rening av avloppsvatten. För mer info, ta kontakt med oss!
http://ow.ly/BpPka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: