Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: November 2014

IVL renar läkemedelsrester i stor skala

IVL renar läkemedelsrester i stor skala
Att knyta ihop olika tekniker till en bra systemlösning
http://ow.ly/EUrGs

Ny rapport: Så giftig är fisken i Mälare

Ny rapport: Så giftig är fisken i Mälaren och Stockholms skärgård – IVL Svenska Miljöinstitutet
Bl.a.: “Även den ökade användningen av läkemedel i samhället märks i studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.”
http://ow.ly/EM436