Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: December 2014

Julhälsningar från oss IVLare som jobbar

Julhälsningar från oss IVLare som jobbar på Hammarby Sjöstadsverk
http://ow.ly/G9smB

Cirkulation – VA-tidskriften Bl.a. för a

Cirkulation – VA-tidskriften
Bl.a. för att undvika såna risker jobbar vi med alternativa slamhanteringsmetoder, få ut mer nyttiga resurser och undvika risker helt!
http://ow.ly/FMAls

Satsning på testinfrastruktur för miljöt

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik – Vinnova
Vår bidrag är att tillsammans med Pharem Biotech AB och SYVAB utveckla Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter, bl.a. genom pilottester på Sjöstadsverket
http://ow.ly/FMfyr

Cirkulation – VA-tidskriften VA-kluster

Cirkulation – VA-tidskriften
VA-kluster Mälardalen, ett bra samarbetsform där vi så klart är med!
http://ow.ly/FHcRZ

Nya kunskaper om membranteknik Resultat

Nya kunskaper om membranteknik
Resultat från våra pilotförsök!
http://ow.ly/FFrOh