Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: February 2015

Nånting att tänka på för de som fortfara

Nånting att tänka på för de som fortfarande vägra ta diskussionen om rening av läkemedelsrester.
http://ow.ly/JmZ8o

Nya utsläppskrav för reningsverk behöver

Nya utsläppskrav för reningsverk behöver utredas
Cirkulation – VA-tidskriften
http://ow.ly/IN3RD