Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: August 2015

Känns som vi trampar på stället! Men vis

Känns som vi trampar på stället! Men visst, att göra ingenting löser ju också problemet för eller senare och ingen beslutsfattare behöver ta ställning. Bekvämt och kanske billigare på kort sikt! stackars Östersjön du vårt fina hav som måste leva ändå mer år utan hjälp. Människan visar upp en otrolig uppfinningsrikedom att smutsa ner dig men vågar inte satsa när det gäller att hjälpa dig. Tekniker både uppströms och nerströms finns som vi visat flera gånger, dock saknas MOD på alltför många ställen. God natt Östersjön, förhoppningsvis bara för idag! http://ow.ly/QSgjc

Take 3 minutes of your busy day to check

Take 3 minutes of your busy day to check out this nice introducing lesson on water scarcity. Preferably you could cut the last 3 minutes of your shower 😉
(Swedish subtiltes) http://ow.ly/QKe29

En viktig aspekt varför återanvändning a

En viktig aspekt varför återanvändning av renat avloppsvatten samt andra steg behöver bli standar för att minska trycket på våra naturliga vattentillgångar. Tekniken finns, mer att läsa på vår hemsida!

Globaliseringen ger stor anledning att ä

Globaliseringen ger stor anledning att även globaliserar vårt miljöarbete. Att vi har kommit långt i Sverige hjälper föga om vi inte lyckas implementera vår kunskap/teknik där vi har de största problemen!

Save the date – om du vill vara med. Vi

Save the date – om du vill vara med. Vi kommer bl.a. diskutera läkemedelsrester i avloppsvatten.