Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: May 2016

Flera miljövinster att använda sjöpung i

Flera miljövinster att använda sjöpung i fiskodlingar – IVL Svenska Miljöinstitutet http://ow.ly/RoNU300z228

Ingen bra men tyvärr förväntat utvecklin

Ingen bra men tyvärr förväntat utveckling! Även om vi ser att sedimenten inte bidrar med mer fosfor till vattenmassan så finns ju dessa stora mängder fosfor i djupvattnet, och det finns kvar där under många år därför att djupvattnet sällan byts ut (lång omsättningstid). En syresättning av djupvattnet skulle dock kunna omlokalisera denna fosfor från djupvattnet till sedimenten (som ju har maximal kapacitet nu då dem är tömda), och därmed minska övergödningen i vattenmassan.
Men frågan har ju varit aktuelt i många år, vi och andra experter har visat vilka lösningar som fungerar utan negativ miljöpåverkan men ända har inget hänt utan läget förvärras från år till år. http://ow.ly/DMGi300tgT7