Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: September 2017

IWA Sweden Conference 2017 – Microplasti

IWA Sweden Conference 2017 – Microplastics: http://ow.ly/Cp8z30fe78t

IVLs Kerstin Magnussons ord för en sansa

IVLs Kerstin Magnussons ord för en sansat satsning kring mikroplaster “Låt oss börja tänka på hur vi kan ta tag i det här, i stället för att vänta på all data och sedan blir det för sent” Istället för att blåsa upp saker som gör att även helt onödiga och verkningslösa projekt/satsningar få finansieringen bör helhetssynen komma in. Gäller ju inte bara mikroplaster för den delen! http://ow.ly/VYO430f3xPr

Pengar till läkemedelsrening http://ow.l

Pengar till läkemedelsrening http://ow.ly/su6I30eYABL

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med fullskaleanläggningen. Vi är stolta att kunnat bidra till detta genom vår kunskap och erfarenhet inom området som kom till nytta i våra gemensamma pilotförsök vid Tekniska Verken. Ändå, först när drivande kommuner/reningsverk som i Linköping väljer att använda sig av denna kunskap kan verkliga förändringar ske. Vi ser framemot att bistå er även i framtiden att lösa utmaningar inom miljöområdet vad än det skulle vara. Tack för ett bra samarbete! http://ow.ly/GwsF30ePUfO

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med fullskaleanläggningen. Vi är stolta att kunnat bidra till detta genom vår kunskap och erfarenhet inom området som kom till nytta i våra gemensamma pilotförsök vid Tekniska Verken. Ändå, först när drivande kommuner/reningsverk som i Linköping väljer att använda sig av denna kunskap kan verkliga förändringar ske. Vi ser framemot att bistå er även i framtiden att lösa utmaningar inom miljöområdet vad än det skulle vara. Tack för ett bra samarbete! http://ow.ly/GwsF30ePUfO