Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Monthly Archives: September 2018

IWA World Water Congress & Exhibition ha

IWA World Water Congress & Exhibition har dragit igång i varma Tokyo!
IVL organiserar workshopen “The Way Forward For Micropollutant Removal at WWTPs” i samarbete med IWA Sverige och Lunds universitet
IVL har fått flera abstracts accepterade som kommer presenteras
1) Sustainable Treatment Systems For Removal Of Pharmaceutical Residues And Other Priority Persistent Substances, Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S., Harding, M., Fång, J., Karlsson, J.
2) Sustainable SBR Treatment: Treatment Efficiency, Energy, Off-gas Emissions
A. Lazic, Å. Henriksson, C. Baresel,
3) Generating Wastewater Treatment Plant Influent Data For Realistic Evaluation Of Future Scenarios, Saagi. R, Andersson. S, Lindblom. E, Åmand. L, Jeppsson. U
4) Biofilter With Granulated Activated Carbon For Resource Efficient Removal Of Micropollutants, Baresel, C., Ek, M., Harding, M., Fång, J.
IVL medverkar i WATERSHARE monter och presenterar sitt arbete med bl.a. Återanvändning av avloppsvatten och vår öl PU:REST
IVL är också del av Sverige monter och presenterar sitt arbete kring vattenfrågor med vår FoU-anläggning Hammarby Sjöstadsverk http://worldwatercongress.org/)