Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Category Archives: Uncategorized

IVL:s Östersjöseminarium http://ow.ly/o1

IVL:s Östersjöseminarium http://ow.ly/o18W30m8GFO

World Water Congress http://ow.ly/SF1O30

World Water Congress http://ow.ly/SF1O30m75kL

En ny avhandling om effekter av läkemede

En ny avhandling om effekter av läkemedelsrester i naturen http://ow.ly/WlnC30m0EB5

IWA World Water Congress & Exhibition ha

IWA World Water Congress & Exhibition har dragit igång i varma Tokyo!
IVL organiserar workshopen “The Way Forward For Micropollutant Removal at WWTPs” i samarbete med IWA Sverige och Lunds universitet
IVL har fått flera abstracts accepterade som kommer presenteras
1) Sustainable Treatment Systems For Removal Of Pharmaceutical Residues And Other Priority Persistent Substances, Baresel, C., Ek, M., Ejhed, H., Allard, A.-S., Magnér, J., Dahlgren, L., Westling, K., Wahlberg, C., Fortkamp, U., Söhr, S., Harding, M., Fång, J., Karlsson, J.
2) Sustainable SBR Treatment: Treatment Efficiency, Energy, Off-gas Emissions
A. Lazic, Å. Henriksson, C. Baresel,
3) Generating Wastewater Treatment Plant Influent Data For Realistic Evaluation Of Future Scenarios, Saagi. R, Andersson. S, Lindblom. E, Åmand. L, Jeppsson. U
4) Biofilter With Granulated Activated Carbon For Resource Efficient Removal Of Micropollutants, Baresel, C., Ek, M., Harding, M., Fång, J.
IVL medverkar i WATERSHARE monter och presenterar sitt arbete med bl.a. Återanvändning av avloppsvatten och vår öl PU:REST
IVL är också del av Sverige monter och presenterar sitt arbete kring vattenfrågor med vår FoU-anläggning Hammarby Sjöstadsverk http://worldwatercongress.org/)

Välkommen till Nationella Konferensen Av

Välkommen till Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18 http://ow.ly/H96s30hlch9

Välkommen till Nationella Konferensen Av

Välkommen till Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18 http://ow.ly/H96s30hlch9

Check out this link http://ow.ly/vNBE30h

Check out this link http://ow.ly/vNBE30h6FaZ

Gotland blir centrum för nya smarta lösn

Gotland blir centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen http://ow.ly/Dh6F30gKahW

IVL kommer bl.a. berätta om vårt Bonus p

IVL kommer bl.a. berätta om vårt Bonus projekt MICROPOLL (Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea). http://ow.ly/67is30gkfLW

Nu är det dags för NORDIWA 2017 i Aarhus

Nu är det dags för NORDIWA 2017 i Aarhus, Danmark. På Avlopp & Miljökonferensen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte presenteras praktiska resultat från FoU inom områden som avloppsrening, miljö, dagvatten, klimatanpassning och ledningsnät.
IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar med följande (länk till tillgängliga poster/presentationer på publikationssidan, följ länken)
10 okt
16:00 – Present status of instrumentation at Swedish WWTPs. Linda Åmand, Sofia Andersson
11 okt
09:50 – Advanced process control for biological nutrient removal. Åsa Henriksson, Christian Baresel, Aleksandra Lazic, Mila Harding, Niclas Bornold, Jesper Karlsson (i samarbete med Xylem)
10:10 – Phosphorus peaks in MBR effluent after membrane cleaning. Sofia Lovisa Andersson, Klara Westling, Christian Baresel, Sofia Andersson (i samarbete med SVOA)
10:50 – Fate of pharmaceuticals in sewage and sludge. Jörgen Magnér, Linda Örtlund, Johan Fång, Christian Baresel
10:50 – Recovery of methane from anaerobic digester effluent. Hamse Kjerstadius, Christian Baresel, Jesper Karlsson, Maximilian Lüdtke, Åsa Davidsson (i samarbete med LTH)
14:00 – Power-to-Gas integrations at wastewater treatment plants. Robert Weiss, Uwe Fortkamp, Toni Lastusilta, Maximilian Lüdtke, Christian Baresel, Mona Arnold (i samarbete med VTT Finland)
14:20 – Results from Hydro Thermal Carbonisation (HTC) of sludge. Fredrik Öhman, Fredrik Lundqvist, Jan-Erik Nordström, Maximilian Lüdtke, Christian Baresel, Uwe Fortkamp (i samarbete med C-Green)
12 okt
09:20 – Long-time experiment with biological active filter (BAF) for removal of pharmaceutical residues. Christian Baresel, Mats Ek, Mila Harding, Jörgen Magnér
11:20 – Towards GHG-emission compensating WWTPs. Christian Baresel, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Sara Söhr, Jannice Örnmark, Victor Kårelid (i samarbete med Syvab) http://ow.ly/ilcC30fJIZm