Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

Nu är det dags för NORDIWA 2017 i Aarhus

Nu är det dags för NORDIWA 2017 i Aarhus, Danmark. På Avlopp & Miljökonferensen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte presenteras praktiska resultat från FoU inom områden som avloppsrening, miljö, dagvatten, klimatanpassning och ledningsnät.
IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar med följande (länk till tillgängliga poster/presentationer på publikationssidan, följ länken)
10 okt
16:00 – Present status of instrumentation at Swedish WWTPs. Linda Åmand, Sofia Andersson
11 okt
09:50 – Advanced process control for biological nutrient removal. Åsa Henriksson, Christian Baresel, Aleksandra Lazic, Mila Harding, Niclas Bornold, Jesper Karlsson (i samarbete med Xylem)
10:10 – Phosphorus peaks in MBR effluent after membrane cleaning. Sofia Lovisa Andersson, Klara Westling, Christian Baresel, Sofia Andersson (i samarbete med SVOA)
10:50 – Fate of pharmaceuticals in sewage and sludge. Jörgen Magnér, Linda Örtlund, Johan Fång, Christian Baresel
10:50 – Recovery of methane from anaerobic digester effluent. Hamse Kjerstadius, Christian Baresel, Jesper Karlsson, Maximilian Lüdtke, Åsa Davidsson (i samarbete med LTH)
14:00 – Power-to-Gas integrations at wastewater treatment plants. Robert Weiss, Uwe Fortkamp, Toni Lastusilta, Maximilian Lüdtke, Christian Baresel, Mona Arnold (i samarbete med VTT Finland)
14:20 – Results from Hydro Thermal Carbonisation (HTC) of sludge. Fredrik Öhman, Fredrik Lundqvist, Jan-Erik Nordström, Maximilian Lüdtke, Christian Baresel, Uwe Fortkamp (i samarbete med C-Green)
12 okt
09:20 – Long-time experiment with biological active filter (BAF) for removal of pharmaceutical residues. Christian Baresel, Mats Ek, Mila Harding, Jörgen Magnér
11:20 – Towards GHG-emission compensating WWTPs. Christian Baresel, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Sara Söhr, Jannice Örnmark, Victor Kårelid (i samarbete med Syvab) http://ow.ly/ilcC30fJIZm

IWA Sweden Conference 2017 – Microplasti

IWA Sweden Conference 2017 – Microplastics: http://ow.ly/Cp8z30fe78t

IVLs Kerstin Magnussons ord för en sansa

IVLs Kerstin Magnussons ord för en sansat satsning kring mikroplaster “Låt oss börja tänka på hur vi kan ta tag i det här, i stället för att vänta på all data och sedan blir det för sent” Istället för att blåsa upp saker som gör att även helt onödiga och verkningslösa projekt/satsningar få finansieringen bör helhetssynen komma in. Gäller ju inte bara mikroplaster för den delen! http://ow.ly/VYO430f3xPr

Pengar till läkemedelsrening http://ow.l

Pengar till läkemedelsrening http://ow.ly/su6I30eYABL

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med fullskaleanläggningen. Vi är stolta att kunnat bidra till detta genom vår kunskap och erfarenhet inom området som kom till nytta i våra gemensamma pilotförsök vid Tekniska Verken. Ändå, först när drivande kommuner/reningsverk som i Linköping väljer att använda sig av denna kunskap kan verkliga förändringar ske. Vi ser framemot att bistå er även i framtiden att lösa utmaningar inom miljöområdet vad än det skulle vara. Tack för ett bra samarbete! http://ow.ly/GwsF30ePUfO

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med

Vi önskar Tekniska Verken lycka till med fullskaleanläggningen. Vi är stolta att kunnat bidra till detta genom vår kunskap och erfarenhet inom området som kom till nytta i våra gemensamma pilotförsök vid Tekniska Verken. Ändå, först när drivande kommuner/reningsverk som i Linköping väljer att använda sig av denna kunskap kan verkliga förändringar ske. Vi ser framemot att bistå er även i framtiden att lösa utmaningar inom miljöområdet vad än det skulle vara. Tack för ett bra samarbete! http://ow.ly/GwsF30ePUfO

When focusing on inputs only these resul

When focusing on inputs only these results are the sad truth, unfortunately it obviously requires an even worse state in the Baltic before findings such as from the WEBAP project will be applied. “These recent increases probably reflect the release of phosphorus from anoxic sediments …. … 2007–2011, dissolved inorganic phosphorus concentrations have increased substantially in five sub-basins and decreased only in Gdansk Basin …. Within the same period, total phosphorus concentrations have increased substantially in three sub-basins.” http://ow.ly/eykg30dy7iX

Vad hände? Vattenbrist var väl inget vi

Vad hände? Vattenbrist var väl inget vi hade i Sverige?!
Ju flera som vaknar i tid desto bättre bli åtgärdsimplementeringen. Lösningar har vi ju. http://ow.ly/r6y030bVdIA

Ny rapport listar förebyggande åtgärder

Ny rapport listar förebyggande åtgärder för minska spridningen av läkemedel till vattenmiljön http://ow.ly/XSLs30bdrYP

IVL blir samarbetspartner och delägare i

IVL blir samarbetspartner och delägare i Rent Dagvatten – IVL Svenska Miljöinstitutet http://ow.ly/9Pwv30aJm7M