Christian Baresel

Wastewater treatment intelligence

An interesting survey and outlook about

An interesting survey and outlook about the future of Australian water use and conclusions that will soon also show up even in regions closer to or even in Sweden: “The standout is recycled water; traditionally recycled water has been seen as a less favourable option, but the survey revealed 77 percent of community and 83 percent of industry said they were confident in using recycled water…” http://ow.ly/VIwW305oE7i

Skärpta utsläppskrav – ny rapport visar

Skärpta utsläppskrav – ny rapport visar vad som händer med reningsverkens totala miljöpåverkan – IVL Svenska Miljöinstitutet http://ow.ly/VmW9305aCdI

The programme of the workshop on pharmac

The programme of the workshop on pharmaceuticals and organic chemical contaminants in sewage biosolids on 27th October, Malmö, 8h00 – 12h00 is now available http://ow.ly/MEoV304uSHs

Läkemedel tas om hand i toaletten http:/

Läkemedel tas om hand i toaletten http://ow.ly/Hiul3042OQk

Ny studie om läkemedelsrester i jordbruk

Ny studie om läkemedelsrester i jordbruksmark – IVL Svenska Miljöinstitutet http://ow.ly/JM71303Y0El

Meet us in Singapore at the Singapore In

Meet us in Singapore at the Singapore International Water Week 😉
No unfortunately not, but our collaboration partner Xylem will present one of our project results. Sustainable wastewater reclamation systems for Kina, India, and Singapore.
Lazic, A., Baresel, C., Dahlgren, L., de Kerchove, A., Windsor, R. 2016. A novel approach to define sustainability of non-potable water reuse treatment system. Singapore International Water Week 2016, Singapore. http://ow.ly/qSLc300SfoP

Meet us at the 2nd IWA Conference on Hol

Meet us at the 2nd IWA Conference on Holistic Sludge Management in Malmö next week. Our contributions below or on our webpage Hammarby Sjöstadsverk.
– Berg, S., Berg, M., Lüdtke, M., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Extended Sludge Retention Time in a Full Scale Anaerobic Digester at Himmerfjärden WWTP.
– Levlin, E., Thus, K., Lüdtke, M., C. 2016. Economical process for power to biogas with use of an ordinary sewage sludge digester.
– Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Renneliden, S., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Faults and their detection in full scale anaerobic digestion experiments. Experiences from real life.
– Lüdtke, M., Berg, M., Berg, S., Söhr, S., Baresel, C. 2016. Dynamic digester temperature control in full scale, technical feasibility and economic potential.
– Westling, K., Baresel, C., Dahlén, N., Andersson, S., Albertsen, M. 2016. Microbiological populations – a comparison between MBR and CAS processes. http://ow.ly/b003300Sf62

Flera miljövinster att använda sjöpung i

Flera miljövinster att använda sjöpung i fiskodlingar – IVL Svenska Miljöinstitutet http://ow.ly/RoNU300z228

Ingen bra men tyvärr förväntat utvecklin

Ingen bra men tyvärr förväntat utveckling! Även om vi ser att sedimenten inte bidrar med mer fosfor till vattenmassan så finns ju dessa stora mängder fosfor i djupvattnet, och det finns kvar där under många år därför att djupvattnet sällan byts ut (lång omsättningstid). En syresättning av djupvattnet skulle dock kunna omlokalisera denna fosfor från djupvattnet till sedimenten (som ju har maximal kapacitet nu då dem är tömda), och därmed minska övergödningen i vattenmassan.
Men frågan har ju varit aktuelt i många år, vi och andra experter har visat vilka lösningar som fungerar utan negativ miljöpåverkan men ända har inget hänt utan läget förvärras från år till år. http://ow.ly/DMGi300tgT7

Ny databas ger snabb info om läkemedel i

Ny databas ger snabb info om läkemedel i miljön http://ow.ly/4nemeG